Phật tử có được phép mặc áo tràng tay thụng?

Quần áo đi chùa Tâm An Store

Phật tử thuộc các phái Bắc tông thường mặc áo tràng màu lam khi đi chùa. Ở miền Bắc, phật tử mặc áo tràng màu nâu, trong khi phật tử thuộc phái Nam tông và Khất sĩ thường mặc y phục màu trắng khi đi chùa. Sự khác biệt này phụ thuộc vào từng truyền thống, hệ phái và vùng miền.

Bên cạnh đó, một số đạo tràng còn tự thiết kế y phục riêng cho mình. Có các cơ sở may pháp phục Phật giáo cũng sao chép từ nước ngoài hoặc thiết kế theo phong cách riêng, ví dụ như áo tràng tay thụng mà bạn đã đề cập là một ví dụ điển hình.

Về vấn đề áo tràng nâu hay áo tràng lam tay thụng có phù hợp với phật tử không, Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII (2017-2022), Chương XII: Sắc phục Tăng Ni, đã quy định về lễ phục và pháp phục cho Tăng Ni. Theo quy định đó, áo tràng màu nâu với tay rộng không quá 30 phân được dành cho Tỳ-kheo, trong khi áo tràng màu lam với tay rộng không quá 30 phân được dành cho Tỳ-kheo-ni (Điều 69-Pháp phục). Riêng hàng Tịnh nhân (Phật tử tập sự xuất gia), chỉ được sử dụng áo tràng lam với tay hẹp (Điều 68-Lễ phục).

Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, các phật tử có thể linh hoạt chọn lựa một kiểu áo tràng mà họ thích, nhưng không nên quá giống với áo tràng hoặc áo hậu của chư Tăng Ni. Vì vậy, áo tràng lam tay hẹp, theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự, có thể coi là tiêu chuẩn lễ phục cho các phật tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *